آگهی دعوت به همکاری با شرکت گرید۳ آب و راه و ساختمان


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز:
یک شرکت پیمانکاری جهت انجام پروژه پیمانکاری نیاز به همکاری با شرکت گرید۳ آب و راه (ساختمان) دارد.
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۷۲۹۲
ایمیل: behbood.tosea@gmail.com
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر: لطفاً رزومه را به آدرس behbood.tosea@gmail.com ارسال نمایید
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۶/۲۱