آگهی استخدام فوری در شرکت مهندسی مشاور


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز:
کارشناس آشنا به قراردادهای مهندس مشاور
به منظور فعالیت در صدور و وصول وضعیت ها
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل: accmail24@gmail.com
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر: ارسال رزومه به:
فکس: ۸۸۳۳۷۳۹۷
ایمیل: accmail24@gmail.com
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۴/۱۴