آگهی استخدام کارشناس عمران یا معماری و مکانیک


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز: استخدام کارشناس عمران یا معماری و مکانیک
با حداقل ۱۰سال سابقه در اجرای پروژه مجتمع مسکونی جهت نظارت
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر: ارسال رزومه به فکس: ۴۲۵۶۵۳۰۲
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۴/۲۶