آگهی استخدام خانم جهت امور IT


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز: شزکت بازرگانی واقع در بازار مبل یافت آباد به یک نفر خانم جهت انجام امور IT، شبکه،
پشتیبانی سیستم و تبلیغات مجازی نیازمند است
استان: تهران
شماره تلفن ثابت: ۶۶۶۰۳۷۱۲ – ۶۶۶۰۳۷۰۶
شماره تلفن همراه:
ایمیل: jobs.ehd@gmail.com
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر:
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۵/۸