آگهی استخدام مهندس برق گرایش کنترل


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز:
شرکت مهندسین مشاور جهت رتبه بندی و تکمیل پرسنل امتیاز آور
به مهندس برق گرایش کنترل با حداقل ۱۰سال سابقه بیمه در پروژه های نفت و گاز نیازمند است
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه: -۳۲-۰۲۱۸۸۷۰۴۴۳۰
ایمیل: mmarun.mechanic@yahoo.com
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر:
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۷/۸