آگهی استخدام مهندس عمران


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز:
به یک نفر مهندس عمران جهت سرپرستی نظارت پروژه ساختمانی با حداقل ۱۵سال سابقه کار مرتبط نیازمندیم
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل: borjpark@gmail.com
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر:
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۷/۱۰