آگهی استخدام مهندسین معماری، عمران، برق، مکانیک


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز: دعوت به همکاری مهندسین فارغ التحصیل سال های ۹۲ تا ۹۶
رشته های معماری، مکانیک، عمران و برق عضو نظام مهندسی
استان: تهران
شماره تلفن ثابت: ۲۲۶۷۸۵۸۹
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر:
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۶/۱۳