آگهی استخدام شرکت مشاور با رتبه راه سازی


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز: یک شرکت مشاور با رتبه راه سازی از مهندسین عمران با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید
-پیمان و رسیدگی با حداقل ۱۰سال سابقه مرتبط
-مطالعات، طراحی مسیر و پل با حداقل ۱۰سال سابقه
-مدیر پروژه جهت پروژه های راه و راه آهن با حداقل ۱۰سال سابقه مرتبط
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر: واجدین شرایط رزومه خود را به شماره فکس ۸۹۷۸۳۳۹۵ ارسال نمایند
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۵/۱۵