آگهی استخدام شرکت صنعتی ساخت تجهیزات نفتی


نام شرکت:
ردیف‎های شغلی و تخصص‎های مورد نیاز: یک شرکت معتبر صنعتی در زمینه ساخت تجهیزات نفتی
به یک نفر آقا با سابقه کار در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه های صنعتی با ۷سال سابقه مفید نیازمند است.
استان: تهران
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل: f_akhbari32692@yahoo.com
وب‎سایت:
شبکه اجتماعی:
آدرس:
توضیحات بیشتر: واجدین شرایط اطلاعات و سوابق کاری خو را به ایمیل: f_akhbari32692@yahoo.com ارسال نمایند
منبع: همشهری تهران
تاریخ: ۹۷/۵/۷