با چند کلیک، «گل» بخرید و بکشید

زهرا,ساعی,گل,پلیس,سایبری

زهرا ساعی: نشست های زیادی با فرمانده نیروی انتظامی و همچنین فرمانده پلیس سایبری در ارتباط با موضوع موادمخدر داشته ایم که بحث کشت موادمخدر گل در این جلسات بسیار مطرح بود. متاسفانه فضای مجازی امکانات زیادی را برای تبلیغ این نوع مواد در اختیار فروشندگان قرار داده است.

وی ادامه داد: پلیس فضای سایبری در این ارتباط توانست گروه های مختلفی را شناسایی و بازداشت کند اما به دلیل گستردگی فعالیت و فضایی که قابل کنترل کامل نیست شرایط را دشوار می کند. پلیس و قوه قضائیه باید به صورت جدی تری وارد این موضوع بشوند.
ساعی با بیان این نکته که این ماده مخدر در بین اقشار عمدتا جوان رسوخ کرده است گفت: امروز شاهد این هستیم که قشر جوان و متاسفانه برخی از دانشجویان نیز درگیر این ماده مخدر هستند و براساس آخرین اطلاعات این ماده مخدر حتی به در درون خوابگاه ها هم ورود کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آگاهی بخشی را راهی برای کاهش میزان گرایش به موادمخدر دانست و گفت: اگر واقعا اثرات مخرب استفاده از موادی که به دروغ بدون اعتیاد خوانده می شود، آگاهی بخشی شود می توان شاهد کاهش مصرف هم بود.
وی ادامه داد: یک بخش مبارزه با موادمخدر تنبیهی و سلبی است که باید قوه قضائیه و نیروی انتظامی تلاششان را چندین برابر کنند، اما بخشی از مبارزه آگاهی بخشی و بالا بردن اطلاعات عموم جامعه بویژه جوانان است. از طرفی خود خانواده هستند که باید آموزش مهارت زندگی و «نه» گفتن را به فرزندانشان بیاموزند. اگر خانواده ها بتوانند نظارت خود را بر فعالیت فرزندانشان بیشتر کنند مسلما میزان مصرف کاهش می یابد.
ساعی در پاسخ به این سوال که آیا برخوردهای قهری مانند بستن شبکه های اجتماعی یا ایجاد محدودیت دسترسی به اینترنت می تواند مانعی برای کاهش فعالیت شبکه های مجازی فروش موادمخدر باشد، افزود: این اقدامات شاید تا جایی بتواند مشکلات را کاهش دهد اما نمی توان همیشه این فضا را محدود و مسدود کرد. پلیس سایبری باید این کانال ها را شناسایی و با آن برخورد کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، نمی توان گفت با بستن این فضا توزیع و تبلیغات از بین می رود، برخوردها باید منطقی و با رعایت تدبیر صورت بگیرد تا بتواند نتیجه بخش باشد.

منبع: فناوران اطلاعات
تاریخ: ۹۷/۵/۱۵