برنامه راهبردی «توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴» بررسی شد

کمیسیون,راهبردی,توسعه,فضایی,افق,۱۴۰۴

در هفدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی «برنامه راهبردی توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴ » توسط متولیان حوزه فضایی کشور بررسی شد.

هفدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی برگزار شد؛ کمیسیون راهبردی عالی‌ترین نهاد تصمیم ساز در ساختار شورای عالی فضایی است و نتایج جلسات و بررسی‌های آن برای تصویب در دستور کار شورای عالی فضایی قرار می‌گیرد.

در این جلسه «معماری پیشنهادی بخش فضایی کشور» برای تکمیل زنجیره ارزش فضایی و «برنامه راهبردی توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴» مورد بررسی قرار گرفت.

شورای عالی فضایی به عنوان اصلی‌ترین نهاد سیاستگذاری حوزه فضایی کشور از سال ۸۴ ایجاد شده است و طی این سال‌ها ۳ بار تشکیل جلسه داده است. در این شورا، تصمیمات ملی برای توسعه فناوری‌های فضایی در کشور اتخاذ می‌شود.

منبع: ایسنا
تاریخ: ۹۷/۳/۳