بیمه اجتماعی برای روستاییان و عشایر کارآفرین

صندوق,کارآفرینی,بیمه,اجتماعی,روستاییان,عشایر,کارآفرین

محمدمهدی واعظ مهدوی در مراسم امضای تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید افزود: قرارداد منعقد شده میان ما و صندوق امید شامل ۱۷ بند است که بر اساس آن افراد روستایی و عشایری که از تسهیلات صندوق امید استفاده می کنند می توانند توسط صندوق روستاییان و عشایر بیمه شوند.
وی افزود: در شرایطی که با تحریم ها مواجه خواهیم شد و شاهد اقدامات هنجارشکنانه رئیس جمهوری آمریکا برخلاف عهد و پیمانشان هستیم، مهمترین استراتژی باید رسیدگی به گروه‌های محروم و توانمندسازی آنها باشد که در این شرایط روستائیان و عشایر بیش از همه آسیب پذیر هستند به همین دلیل باید چتر حمایتی و اشتغال را برای آنها افزایش دهیم و بیمه اجتماعی با خود اشتغال را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: رشد و گسترش بیمه اجتماعی راهکار اثربخشی در شرایط موجود کشور خواهد بود.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه گسترش کمی و کیفی بیمه در برنامه پنجم و ششم آمده است، گفت: در نظام لایه بندی رفاه اجتماعی در سطح اول مساعدت ها شامل افرادی است که قدرت کار ندارند که این افراد معمولا تحت پوشش نهادهای حمایتی امداد و بهزیستی هستند و در لایه دوم بیمه های پایه است که در این بیمه کارفرما رکن مهمی برای روستائیان و عشایر است که بیمه این افراد در صندوق روستائیان طراحی شده است که شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در بیمه اجتماعی دولت سهم کارفرما را پرداخت می کند، افزود: افراد با داشتن ۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه می توانند بازنشسته شوند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، تصریح کرد: با این تفاهم نامه روستائیان و عشایری که کارآفرین شده و شغل پیدا کرده اند، می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت می کند.
واعظ مهدوی افزود: همچنین بر اساس سیاست گذاری و برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم علاوه بر بیمه، منابع مالی صندوق کارآفرینی امید را نیز ارتقا دهیم.

منبع: مدیراینفو
تاریخ: ۹۷/۴/۱۱