شرکت های دانش بنیان

نوشته های این دسته به معرفی شرکتهای دانش بنیان و اخبار آنها میپردازند.

ثبت نام شرکت های دانش بنیان برای پوشش بیمه ای

ارائه,تسهیلات,شرکتهای,دانش بنیان,پوشش,بیمه

چندسالی می شود که موضوع شرکت های دانش بنیان و ارائه تسهیلات مختلف به آنها در ارگان های مختلف، مراکز علمی و دانشگاهی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این تسهیلات شامل ارائه وام، نظام وظیفه، بیمه و… می شود که از سوی شرکتها استقبال شده است. اما یکی …

ادامه نوشته »