چندین دستگاه به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شدند

ارتباطات,فناوری,اطلاعات,مرکز,ملی,تبادل

رسول سراییان در نشست هم اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سراسر کشور اظهار داشت: تا پایان سال گذشته حدود ۱۰۳ میلیون تراکنش بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته که بیانگر میزان حجم صرفه جویی های صورت گرفته در این حوزه است.

وی افزود: فراهم کردن زیرساخت های ملی و امن و پایدار دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات و امکان ارائه خدمات بیشتر در همه وقت و همه جا از جمله ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

سرائیان خاطرنشان کرد: در همین راستا نیز زیرساخت های لازم از جمله مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده سازی شده که بر بستر آن خدمات به متقاضیان ارائه می شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به محور های اصلی فعالیت سازمان فناوری اطلاعات در سال جاری تصریح کرد: توسعه بازار فناوری اطلاعات، دولت هوشمند و الکترونیکی کردن خدمات، نوآوری و کارآفرینی، زیرساخت توسعه محتوا و کسب و کار بستر شبکه ملی اطلاعات و امنیت از جمله محورهای فعالیت سازمان در سال ۹۷ محسوب می شود.

وی با بیان اینکه قانون برنامه ششم اهداف مشخصی برای الکترونیکی شدن خدمات تعریف کرده است ادامه داد: بر اساس قانون و تا پایان برنامه ششم توسعه، ۱۰۰ درصد خدمات دولت باید الکترونیکی شده و ۱۲ درصد مراجعات مردم به دستگاه ها کاهش یابد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس به صورت فصلی و بر اساس شاخص های موجود، خدمات دستگاه ها ارزیابی و میزان الکترونیکی شدن آن ها به نهادهای ذی ربط گزارش می شود.

دکتر سرائیان با اشاره به روند تحول اقتصادی در دنیا تصریح کرد: با ورود اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه صنعت، شاهد رشد خلق ثروت در دنیا بوده ایم. براین اساس، در حال حاضر، خدمات، تنها حوزه ای است که از یک سو موجب افزایش اشتغال شده و از سوی دیگر محور اصلی خلق ثروت محسوب می شود که بستر رشد آن، فناوری اطلاعات است.

وی خاطرنشان کرد: تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال از محورهای اصلی فعالیت وزارت ارتباطات است که محور اصلی تحول دیجیتال بهره وری بوده و این مهم تنها با فناوری اطلاعات امکان تحقق خواهد داشت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: امکان ایجاد خلق ثروت در همه شهر ها و شهرستان ها از مزیت های فناوری اطلاعات است و با بهره گیری مناسب از این فناوری و توسعه خدمات، امکان رسیدن به بازار ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی محقق خواهد شد.

منبع: سایبربان
تاریخ: ۹۷/۴/۱۴