دفاع از بخش مالی با هوش مصنوعی

وزارت امنیت داخلی آمریکا به منظور دفاع از بخش مالی این کشور روی استارتاپ های امنیت سایبری سرمایه گذاری می کند.
وزارت امنیت داخلی به منظور دفاع از بخش مالی در برابر بدافزارها روی فناوری های یادگیری ماشینی و خودمختاری سرمایه گذاری کرد.
وزارت خانه ی مذکور برای دستیابی به هدف بالا، ۲۰۰ هزار دلار روی شرکت امنیت سایبری «سایبر ۲۰/۲۰» (Cyber 20/20) سرمایه گذاری کرد تا قابلیت های کوکو (Cuckoo) را گسترش دهد. کوکو یک بستر سندباکس  (Sandbox) منبع باز است که حملات سایبری را شناسایی و از بین می برد.
با توجه به گزارش گرگ ویگتان (Greg Wigton)، مدیر برنامه ی وزارت خانه ی بالا، در طرح مذکور سایبر ۲۰/۲۰ برای عکس العمل نشان دادن در برابر بدافزارها از هوش مصنوعی استفاده می کند که در طول دهه ی گذشته به صورت فزاینده ای محبوب شده است.
سندباکس به شرکت ها اجازه می دهد،  به منظور جلوگیری از گسترش بدافزار، بخشی از سیستم عامل خود را در محیطی قرنطینه قرار دهند. سپس امکان از بین بردن ویروس ها به وجود می آید.
وزارت خانه ی یاد شده اعلام کرد، سایبر ۲۰/۲۰ دارای توانایی «ضدِضدِ سندباکس» (anti-anti-sandbox) است. این ویژگی بدافزارهایی را که قصد دارند لایه های حفاظتی سندباکس را فریب داده، دور بزنند، خنثی می سازد.
اقدام مذکور جزئی از برنامه ی نوآوری دره سیلیکون (Silicon Valley innovation program) وزارت امنیت داخلی است که روی شرکت های آمریکایی و بین المللی با تعداد کارمندان کمتر از ۲۰۰ نفر تا سقف ۸۰۰ هزاردلار سرمایه گذاری می کند. این طرح از شرکت های پردازشی مسافربری هوایی، هواپیماهای بدون سرنشین و ابزارهای اینترنت اشیا حمایت می کند.

منبع: سایبربان
تاریخ: ۹۷/۴/۱۷