ابتکار هند برای حمایت از تفکر استارت‌آپی

رویکرد,مدرن,ابتکار,هند,حمایت,استارت‌آپ

از آنجا که استارتآپها به عنوان رویکردی مدرن در جهان شناخته میشوند، بعضی از دولتها با هدف رونق هرچه بیشتر این کسب و کارها به دنبال راهکارهای برای حمایت از آنها هستند. هندوستان که در حال حرکت از کشوری متوسط به سوی یک کشور صنعتی و سرمایهداری است، به منظور بهبود عملکرد استارتآپها، اقداماتی ویژه اتخاذ کرده است. اصلیترین اقدام هند در جهت حمایت از این کسب و کارها، استفاده از یک اتاق فکر دولتی است.

این اتاق فکر باعث میشود فناوریهایی که در آینده قرار است رشد و توسعه پیدا کنند، شناسایی و به استارتآپهای نوپا معرفی شوند. این سیستم که با نظارت مستقیم وزارت کار هندوستان و با همکاری مراکز دولت الکترونیک انجام خواهد شد، میتواند الگویی موفق برای دیگر کشورها باشد.

این موضوع حتی میتواند تاثیری مثبت در جایگاه هند در سازمان تجارت جهانی بگذارند و وضعیت بیتحرک این کشور در قبال قوانین این سازمان را تغییر بدهد. از طرف دیگر پیشرفت صنایع تجارت الکترونیک در هندوستان، ظرفیت بالای این کشور در این زمینه را نشان میدهد. هند در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی توانست در تجارت الکترونیک۱۹.۱ درصد رشد داشته باشد، به این ترتیب ارزش این بازار در این کشور به ۳۳ میلیارد دلار رسید. بخش عمدهای از این بازار مدیون استارتآپهاست و شاید این اقدام دولت هند را بتوان راهکاری برای توسعه این بخش دانست.

منبع: نوپانا
تاریخ: ۹۷/۲/۳