اختلاف ۱۳ میلیونی در تعداد کاربران هات گرام و تلگرام طلایی

فیلترینگ,تلگرام,کاربران, هات گرام,تلگرام طلایی

دبیر کمیته فیلترینگ در حالی که پیشتر خواستار فیلتر اینستاگرام