قانون جدید حمله متقابل سایبری آمریکا در انتظار تأیید

دفاع سایبری,قانون,حمله,متقابل,سایبری,آمریکا

قانون‌گذاران آمریکایی به دنبال تصویب قانونی جدید جهت توانمندسازی دفاع سایبری در هک کردن کشورهای مهاجم حتی بدون اجازه صریح از کشورهای ثالثی هستند که عملیات سایبری از زیرساخت‌های آن‌ها اجرا می‌شود.

بر اساس قانون مجوز دفاع ملی آمریکا، یک‌نهاد جدید سایبری با فناوری و مهارت‌هایی برای حمله متقابل به مهاجمان سایبری ازجمله چین و روسیه تأسیس می‌شود که به دنبال ایجاد اختلال در زیرساخت‌های مهم ایالات‌متحده یا تضعیف انعطاف‌پذیری سایبری این کشور هستند. اگر این لایحه تصویب شود علاوه بر اجازه به ارتش آمریکا برای حمله متقابل سایبری، یک کمیسیون سولاریوم فضای سایبری ایجاد می‌کند که هدفش پیشنهاد و اجرای دفاع سایبری استراتژیکی برای ارتقاء انعطاف‌پذیری ایالات‌متحده در برابر حملات سایبری است.

در این لایحه آمده است:

براساس شرایط پیشنهادی کمیته، اداره فرماندهی ملی و فرماندهی سایبری ایالات‌متحده اجازه عملیات متناسب در فضای سایبری به‌منظور اختلال، شکست و جلوگیری از حملات سیستماتیک و مداوم دولت روسیه در فضای سایبری را دارند. این لایحه همچنین به وزیر دفاع آمریکا نیز قدرت نظارت بر شبکه‌های شخصی و نهادهای تحت فرمان یا حامی دولت روسیه خارج از ایالات‌متحده را از طریق فرماندهی سایبری می‌دهد.

کمیسیون سولاریوم فضای سایبری شامل ۱۳ متخصص درزمینهٔ امنیت ملی و امنیت سایبری، موظف به ارزیابی راهبردهای مقابله‌ای و اختصاص منابع برای دفاع از راهبردهای تهاجمی خواهد بود.

در لایحه ذکر شده است که کمیسیون با سنجش مزایا و هزینه‌های چارچوب‌های مختلف راهبردی ازجمله بازدارندگی، رژیم‌های مبتنی بر قواعد و مقاومت سایبری، درستی تخصیص فعلی منابع در فضای سایبری را ارزیابی کرده و بازنگری بالقوه ادارات و ساختار دولتی را بررسی می‌کند. کمیسیون همچنین اختیارات زیادی برای برگزاری نشست‌ها، درخواست اطلاعات از نهادهای دولتی، شهادت احضاریه و وظایف قراردادی خواهد داشت.

منبع: سایبربان
تاریخ: ۹۷/۴/۱