گوشی های هوشمند قاتل محیط زیست هستند

فناوری,اطلاعات,گوشی های,هوشمند,قاتل,محیط,زیست

این بررسی به تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کره زمین پرداخته و نشان می دهد محصولات فناوری بیش از حد تصور قبلی موجب تصاعد و انتشار گازهای گلخانه ای می شوند و لذا برای محیط زیست بسیار مضر هستند.

تحقیق یادشده حاکیست تا سال ۲۰۲۰ گوشی های هوشمند به خطرناک ترین وسیله الکترونیکی مورد استفاده بشر برای محیط زیست مبدل می شوند و میزان تصاعد گازهای گلخانه ای توسط آنها از لپ تاپ ها فراتر می رود.
اگر چه گوشی های هوشمند در حین فعالیت برق کمی مصرف می کنند، اما ۸۵ درصد از فرایند تولید گازهای گلخانه ای از این گوشی ها مربوط به زمان تولید آنهاست.
عمر باتری کوتاه این گوشی ها هم به خرید مکرر مدل های جدید گوشی می انجامد.
مادربردهای گوشی های هوشمند و تراشه های به کار رفته در تولید آنها هم حاوی فلزات سختی است که تولید آنها به صرف انرژی بالا و سرمایه گذاری فراوان نیاز دارد.

در حال حاضر محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها عامل ۵/۱ درصد از موارد مربوط به گرمایش کره زمین هستند، اما با تداوم روند فعلی این رقم در سال ۲۰۴۰ به ۱۴ درصد افزایشمی یابد.

منبع: فناوران اطلاعات
تاریخ: ۹۷/۱/۲۷