کاهش وابستگی به وام، مزیت طرح الگوی نوین مشاغل خانگی

وزارت,تعاون,وام،مشاغل,خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش وابستگی به وام از مزایای طرح الگوی نوین مشاغل خانگی است.
مهناز امامدادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: الگوی نوین مشاغل خانگی با بازنگری در آنچه که طی چند سال گذشته انجام شده و مطالعات میدانی، تطبیقی و مراجعات مردمی که داشتیم طراحی شده است.
وی با بیان اینکه مشکلات و حلقه‌های مفقوده‌ای در فرآیند قبل دیده شد که مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گرفت، ادامه داد: بحث شناسایی، ارتباطات و مشارکت بخش خصوصی، حقیقی و حقوقی و توانمندسازی و اثرگذاری مشاغل خانگی در الگوی جدید دیده شده است.
امامدادی اضافه کرد: همچنین توانمندسازی، مشاوره و هدایت متقاضیان، بازارشناسی، کارآفرینی و تیم شناسی و شبکه سازی در این طرح آورده شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کمی و کیفی و استانداردسازی محصولات، اتصال به بازارها و برندهای معروف را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: الگوی نوین مشاغل خانگی در هشت استان به صورت آزمایشی شروع شده و طی سه مرحله پیگیری می‌شود.
وی از نهایی شدن مرحله اول طرح خبر داد و افزود: بخشی از فازهای بعدی انجام و بسترهای لازم فراهم شده که عرضه محصولات توسط برندهای معروف در دست پیگیری است .
امامدادی کاهش وابستگی به وام را از مزایای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: با توانمندسازی متقاضی نیاز او به تسهیلات کاهش می‌یابد و البته در گسترش کار موضوع وام پیگیری خواهد شد .
وی جهاد دانشگاهی را عامل اجرایی طرح عنوان کرد و با مطلوب دانستن خدمات این نهاد گفت: مرحله اول کامل انجام و بسترهای مراحل دوم و سوم تهیه شده است که امیدواریم به زودی بحث اجرا و ثبت نام شروع شود.

منبع: مدیراینفو
تاریخ: ۹۷/۴/۲