کارآفرینی با تولید تابلو فرش

کارآفرینی,تولیدتابلوفرش,درخانه,پایقالی,فرش ابریشم

جلیل پاشایی تجربه ۱۵ ساله اش را به کار گرفته و برای خیلی ها آن هم در خانه و در پای دار قالی شغل ایجاد کرده است.

این کار آفرین گفت : بیشتر کسانی که در این شغل فعالیت می کنند زن هستند و تابلو فرش ها را درخانه هایشان می بافند. وی افزود: بافندگان نزدیک به ۵۰۰ تخته تابلو فرش و ۵۰ متر فرش ابریشم را در اندازه ها ، طرح و رنگ های متنوع و مختلف تولید می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این کارآفرین مراغه ای خاطرنشان کرد:علاوه بر کار آفرینی با ۱۵۰ نفر در رمینه تولید تابلو فرش در قالب تامین مصالح ، پرداخت و قاب گیری تابلو فرش همکاری دارد.

پاشایی، نبود صادرات را از مشکلات این هنر صنعت بیان کرد و افزود : با وجود بازار کم رونق فرش همچنان به فکر رونق کار تولید هستم. وی افزود: سال گذشته در حوزه کسب و کار های خرد و کوچک به عنوان کارآفرین برتر استانی معرفی شده است.

مراغه دومین قطب تولید فرش ابریشم کشور پس از قم است و تولید سالانه ۵۴ هزار متر مربع فرش و تابلو فرش دراین شهرستان برای ۱۴ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

منبع: مدیراینفو

تاریخ: ۹۷/۱/۲۰