کارگروه استارتاپ‌های خدمات منزل تشکیل می‌شود

کسب‌وکار,کارگروه,استارتاپ‌,خدمات منزل,مجازی

بنا بر حساسیت کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمات در منزل و دستور نهادهای نظارتی، کارگروه ارائه خدمات در منازل به زودی تشکیل خواهد شد.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرده به‌زودی در این اتحادیه کارگروه استارتاپ‌های خدمات منزل تشکیل خواهد شد. یکی از وظایف اتحادیه‌های صنفی تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای رسته‌های مختلف می‌باشد. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تاکید کرده بنا بر حساسیت کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمات در منزل و دستور نهادهای نظارتی، کارگروه ارائه خدمات در منازل به زودی تشکیل خواهد شد. اتحادیه از استارتاپ‌های ارائه خدمات در منازل (home service) دعوت کرده در صورت تمایل به شرکت در «کارگروه مشورتی ارائه خدمات در منزل» درخواست خود را تا تاریخ ۹۷/۴/۶ به آدرس ایمیل info@ecunion.ir ارسال کنند.

منبع: شنبه پرس
تاریخ: ۹۷/۳/۳۱