میز استخدام در دانشگاه شریف برپا شد

فرصت‌های,شغلی,میز,استخدام,دانشگاه,شریف

مراسم برپایی «میز استخدام» در دانشگاه شریف با همکاری یک اپراتور موبایل برگزار شد. متقاضیان همکاری با این اپراتور از نزدیک با فرصت‌های شغلی موجود در آن آشنا شدند و با کارجویان منتخب مصاحبه شد.
مراسم میز استخدام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با هدف افزایش ارتباط دانشگاه با شرکت‌های فعال و بهبود همکاری متقابل در آینده با همکاری یک اپراتور موبایل برگزار شد تا فرصتی فراهم شود که متقاضیان همکاری با این اپراتور از نزدیک با فرصت‌های شغلی موجود در آن آشنا شوند.
این رویداد برای نخستین‌بار در ایران و با ساختاری تحت عنوان On-Campus Recruitmentبرگزار شد.
در این ساختار موقعیت‌های شغلی شرکت‌ها و سازمان‌های حاضر پیش از برگزاری رویداد اطلاع رسانی شده و کارجویان پس از بررسی موقعیت‌های شغلی موجود درخواست خود را برای موقعیت یا موقعیت‌‌های مورد نظر ثبت می‌کنند. در روز رویداد تیم مصاحبه کننده به همراه تعدادی از مدیران شرکت با حضور در محل برگزاری این مراسم به مصاحبه اولیه با کارجویان منتخب می‌پردازند.

منبع: بازارکار
تاریخ: ۹۷/۲/۲۰