شرایط معافیت از مالیات بر واردات برای شرکت های دانش بنیان

کارگروه,ارزیابی,شرایط,معافیت,مالیات,واردات,دانش بنیان

تمامی شرکت های دانش بنیان مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، می توانند در صورت ثبت نام و مراجعه در سامانه WMS.IR از پرداخت ۴درصد مالیات علی الحساب به واردات معاف شوند.

برخی دیگر از تسهیلاتی که شرکت های دانش بنیان می توانند با ثبت نام در این سامانه از آن بهره مند شوند شامل تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود، کیل مصرف و استرداد پروانه وارداتی، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق آزاد و ویژه و همچنین تسهیل در جابه جایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی است.

منبع: فناوران اطلاعات
تاریخ: ۹۷/۵/۲۳