تحول صنعت هوایی با هموارکردن راه شرکت های دانش بنیان

تحول,صنعت,هوایی,هوانوردی,شرکت های,دانش بنیان,

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: تحول صنعت هوایی و هوانوردی کشور با هموار کردن راه ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه محقق خواهد شد.

سورنا ستاری در مراسم اجرای ۲۲ پروژه مخابراتی و فناوری اطلاعات گفت: تلاش محققان ایرانی در چند سال اخیر برای دست یابی به فناوری های بومی صنعت هوایی به خصوص در حوزه تجاری و مهندسی چشمگیر بوده و این امر ناشی از عزم جدی برای حرکت به سوی خودکفایی است و این روند باید با هموار کردن راه ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه ادامه یابد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با تأکید بر ضرورت نگاه شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه هوایی به عرصه بین المللی و تطابیق با استانداردهای جهانی گفت: مشکلات ساختاری در حوزه قطعه سازی، آزمایش ها و اخذ استانداردها وجود دارد و باید ساختارهای لازم برای استاندارد شدن محصولات شرکت های فعال در این حوزه ایجاد شود.
ستاری ادامه داد: همان گونه که در ابعاد نظامی مشکلات ساختاری نداریم و در ساخت قطعات و استانداردها به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته ایم، باید در حوزه تجاری و مهندسی نیز حرکت به سوی تولیداتی فراتر از بازار ایران مطابق با استانداردهای بین المللی به شکل جدی تری دنبال شود.
ضرورت بومی سازی فناوری های صنعت هوایی
وی افزود: خوشبختانه با جلب شدن توجه صنعت هوایی به توانمندی شرکت های بخش خصوصی و دانش بنیان، این توانمندی ها به حوزه تجاری و مهندسی نیز راه پیدا کرده است.

منبع: تی نیوز
تاریخ: ۹۷/۲/۹