تلگرام طلایی متعلق به ایران است ۲۵ میلیون هم عضو دارد

فیلتر,تلگرام,طلایی,ایران,پیام_رسان

صادق طباطبایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: تلگرام طلایی به این دلیل فیلتر نیست که تحت کنترل است و در مواقع خاص امنیتی قابل رهگیری است. سیاست ها در فضای مجازی باید به گونه ای باشد که مجبور به فیلتر و نصب فیلترشکن نباشیم.

وی افزود: در سیاست های فضای مجازی هنوز به شکل متمرکز و مدیریت شده عمل نمی کنیم و به همین دلیل دچار مشکل می شویم. اگر مدیریت یکپارچه در فضای مجازی داشته باشیم و به شکل درستی بتوانیم برای فضای مجازی برنامه ریزی کنیم تهدیدات تبدیل به فرصت می شود.
این نماینده مجلس گفت: فضای مجازی، فضای جدیدی است که به روی جهان باز شده است و تمام کشورهایی که دسترسی به فضای مجازی دارند با تهدیدات آن دست و پنجه نرم می کنند و اگر نتوانند برای فضای مجازی خود برنامه ریزی کنند بیشتر از آن که از این فضا بهره ببرند آسیب می بینند. کسانی که قصد دارند مدیریت جهان را به دست بگیرند امپراتوری فضای مجازی راه انداخته اند و در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی به شکل نوین استعمار فضای مجازی را رقم زده اند.
طباطبایی نژاد گفت: اگر در داخل نتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم تهدیدات زیادی برای کشور به دنبال دارد و در خصوص تلگرام چاره ای جز فیلتر نمانده بود. نباید سیاست ها آن قدر ناقص باشد که با فیلتر کردن مجبور به نصب فیلتر شکن روی موبایل شویم. این نشان دهنده سیاست های غلط است و این موضوع نشان می دهد سیاست ها و مدیریت ها متناسب با واقعیت ها نیست.

در عین حال به گزارش سایت خبری قانون، ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان گفت: وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.

منبع: فناوران اطلاعات
تاریخ: ۹۷/۳/۲۱