وب تاریک، جولانگاه تروریست ها

خرید,اسلحه,وب,تاریک,تروریست_ها

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، میزان دسترسی تروریست ها به اسلحه در سراسر اروپا، بسیار افزایش یافته است. همچنین گزارش های موجود تصدیق می کند که مقادیر زیادی اسلحه در اختیار تروریست ها می باشد. وجود خلأ قانونی در وب تاریک باعث شده است که خرید اسلحه در بازار های سیاه (Black Markets) بسیار آسان و راحت شود. بر طبق آمار بدست آمده، در حال حاضر میلیون ها سلاح غیرمجاز در داخل مرزهای اتحادیه اروپا وجود دارد و کشورهای اروپایی باید در این زمینه همکاری بیشتری از خود نشان داده و نواقص موجود در مقررات قانونی وب تاریک را رفع نمایند.

بدین جهت اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با تروریسم تلاش دارد تا این خلأ های قانونی را محو سازد. اما ماهیت اصلی قانون گذاری ها بیشتر به سمت جرائم اینترنتی سوق پیدا کرده است. افزایش توان پلیس بر تهدیدات تروریستی با استفاده از مدیریت فضای وب تاریک می تواند نقش مؤثری در این فاجعه های روزافزون داشته باشد. البته برخی کارشناسان عقیده دارند این قوانین، می تواند موج منفی در فضای جامعه ایجاد کند.

منبع: سایبربان
تاریخ: ۹۷/۳/۸