یک ایمیل برای آینده خود بنویسید

نامه,ایمیل,برای,آینده,بنویسید

این یکی از آن تجربیاتی است که می تواند برای چندین سال آینده یا شما را متحیر کند یا فقط باعث غمگین شدنتان شود.

ایده ای که پشت طرح FutureMe.org قرار گرفته بسیار ساده است: شما یک نامه برای خود می نویسید ولی برای چندین سال آن نامه را دریافت نخواهید کرد؛ که البته اگر تمایلی ندارید مجبور نیستید برای ده ها سال منتظر آن بمانید؛ شما همچنین می توانید برای خودتان پیغامی ارسال کنید و آن را یک سال بعد دریافت کنید برای مثال پیامی شامل قصد و اهداف خوبتان برای آن سال.

در این طرح کلیدها و گزینه هایی وجود دارند که به شما اجازه می دهند مدت ارسال پیغام را بین یک، سه و پنج سال انتخاب کنید همچنین گزینه ای وجود دارد با عنوان Choose Specific Date (انتخاب تاریخ خاص) که با انتخاب آن می توانید تاریخ ارسال پیام را برای هر سالی که مایل هستید تنظیم کنید که این تاریخ تا سال ۲۰۶۸ در دسترس است.

اگر بخواهید می توانید با تغییر حالت پیغام از Private (خصوصی) به حالت Public, but anonymous (عمومی ولی ناشناس) محدوده دریافت کنندگان پیامتان را افزایش دهید؛ که در نهایت کار پیغام شما به صورت یک نامه عمومی در صفحه پروژه به پایان می رسد؛ ارائه دهنده این طرح نیز متعهد شده که از آدرس ایمیل شما فقط برای این منظور استفاده می شود و آن را در اختیار نخواهد داشت.

با این حال هنوز کسی نمی داند که آیا اپراتور و سرویس این طرح تا ده یا بیست سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر؛ ولی از آنجایی که FutureMe.org از سال ۲۰۰۲ در دسترس است احتملاً می توان نسبت به ادامه فعالیت آن خوش بین بود.

ترجمه/تالیف: محمدرضا پورهاشمی
منبع: thestar.com.my
تاریخ: ۹۷/۵/۲۱